Arvomme
Henkilökunta
Arvomme
 • Asiakaslähtöisyys
  • Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja häntä tulee kohdella ja hoitaa aina yksilönä.
 • Eettisyys
  • Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon eettiset periaatteet sekä toimintaa säätelevät lait ja asetukset.
 • Asiantuntijuus
  • Henkilökunnan ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti, jotta asiakkailla on käytössä ajantasainen ja laaja-alainen asiantuntijuus.
 • Taloudellisuus
  • Jokapäiväisessä toiminnassa otetaan huomioon taloudellinen ajattelutapa, jotta yritys pystyy tarjoamaan asiakkaille laadukkaita ja asiantuntevia palveluita, tarjoamaan työtä ja  kouluttamaan henkilöstöä sekä kehittämään toimintaansa.
EtusivuYritysPalvelummeKELA - Vaativa lääkinnällinen kuntoutusLPG - HoitoLiikuntaryhmätAjankohtaistaYhteystiedot